Projectmanagement asbestverwijdering

Bij veel van de kleinere asbestverwijderingsprojecten is de klant vaak blij om de werken zelf te overzien, maar waar de verwijderingswerken complexer of van grotere schaal zijn, willen onze klanten vaak een extra niveau van zekerheid dat het contract wordt voltooid volgens de vereiste standaard.

Het niveau van toezicht en advies dat we bieden voor asbestverwijderingswerken zal variëren afhankelijk van de aard van de werken die worden uitgevoerd, diensten zullen waarschijnlijk enkele of alle van de volgende omvatten:

  • Het opstellen van aannemersspecificaties voor de werken
  • Tender Management
  • Beoordeling van het werkplan
  • Site Management
  • Klantvertegenwoordiger
  • Projectvoltooiing

 

Wij zorgen ervoor dat de aannemer voldoet aan haar eigen kwaliteitsbeheerssysteem en de huidige wet- en regelgeving.