Advies

Proces- en persoonsertificaathouders in het werkveld asbest

Oosten Project Management kan adviseren hoe om te gaan met een afwijking geconstateerd door een Certificerende Instelling, een Omgevingsdienst of de Nederlandse Arbeidsinspectie. Wij zijn zeer ervaren bij het begeleiden van het gehele proces van het indienen van een reactie, zienswijze, bezwaar en beroep (Algemene Wet Bestuursrecht, Awb). Belangrijk is wel dat alles binnen de gestelde termijnen wordt ingediend. Maak snel een afspraak met ons om niet al in de eerste ronde ‘knock-out’ te gaan.

Oosten Project Management zal altijd proberen om een gerechtelijke procedure te voorkomen. Dit om strijd te vermijden en ervoor te zorgen dat u niet met hoge kosten te maken krijgt. Om dit voor elkaar te krijgen zullen we altijd proberen te bemiddelen tussen partijen. Het doel is om verder te kunnen gaan met werken en een sanctie te voorkomen.

Daarnaast kunnen wij de interne audits uitvoeren de kwaliteitsbeheersystemen beoordelen en adviseren waar eventueel aanpassingen te maken en de jaarlijkse kantooraudit voorbereiden. Onze auditor is Lead Auditor Kwaliteitsmanagementsystemen ISO 9001:2015 gekwalificeerd en beschikt over asbestvakkennis van zowel asbestinventarisatie als asbestverwijdering.