Onafhankelijk Advies

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Oosten Project Management (OPM) is een onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig, vakbekwaam en integer deskundigenbureau en handelt in het belang van zakelijk klanten zoals asbestverwijderingsaannemers, asbestinventarisatiebedrijven, certificerende instellingen, vastgoedbeheerders, lokale- en centrale overheden, Omgevingsdiensten, Ingenieursbureaus maar ook andere ketenpartners zijn zoals, industrie, woningbouwverenigingen, (project-)ontwikkelaars, innovatie startups etc. Maar ook aan particulieren zoals woningeigenaren of persoonscertificaathouders in het werkveld asbest.