(Juridische) bijstand

De kennisexperts van Oosten Project Management die worden ingezet tijdens juridische geschillen, conformeren zich aan de gedragscode voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken en de Leidraad deskundigen in civiele zaken. Indien noodzakelijk zal juridische ondersteuning worden gegeven door personen die (in principe) afkomstig zijn uit de advocatuur en beschikken te allen tijde over een academische juridische opleiding. Rechtszaken worden gevoerd door advocaten met ruime proceservaring, zodat u ook in de rechtbank effectief kan worden bijgestaan