Juridisch Advies

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u vragen over de NEN 2991? Neem gerust contact met ons op.

Asbest is een actueel en veelbesproken onderwerp geworden. 
Oosten Project Management behandelt onder de naam Jure-As ook juridische geschillen en zaken voordat deze juridisch geschillen worden. Door de strenge en complexe regelgeving zal het aantal geschillen de komende jaren alleen maar toenemen. Geschillen met betrekking tot Asbest zijn over het algemeen niet onder één rechtsgebied te plaatsen. Bouwrecht, Vastgoedrecht, Bestuursrecht, Milieurecht en Aansprakelijkheidsrecht maar ook de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving, het Asbestverwijderingsbesluit, het Bouwbesluit en bijlage XIIIa behorend bij Artikel 4.27 van de arbeidsomstandighedenregeling zit Asbest in verweven.
Een Asbest specialist kan niet altijd even goed thuis zijn in al deze rechtsgebieden.
Daarom werken de vakspecialisten van Jure-As samen met zorgvuldig geselecteerde en in hun eigen rechtsgebied gespecialiseerde juristen.

Jure-As adviseert vanuit juridisch- en vaktechnisch perspectief haar clientèle.
Boetes voor asbestverwijderingsbedrijven lopen snel op, werken kunnen worden stilgelegd, overtredingen en afwijkingen kunnen escaleren. Het is belangrijk dat u in een vroeg stadium adequaat reageert richting CKI, Inspectie of gemeente. Een goed onderbouwde zienswijze en bezwaar kan van invloed zijn op het te nemen besluit, inclusief een eventuele boete. Asbestovertredingen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Hetzij in de vorm van milieudelicten, hetzij in de vorm van arbeidsomstandighedendelicten. Denk aan het niet hebben van een asbestinventarisatierapport bij sloop, aan het niet hebben van een vergunning bij asbestverwijderingswerkzaamheden, aan het niet (laten) verwijderen van Asbest door een gecertificeerd bedrijf, aan het illegaal dumpen van Asbest of aan het veroorzaken van gevaar voor de openbare gezondheid. In de Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen is bepaald in welke gevallen inspectiegegevens mogen worden geopenbaard. Een openbaarmaking is heftig, deze kan enorme consequenties hebben voor uw onderneming. Voor diverse gerechten worden openbaarmakingen aangevochten, steeds meer met succes. De overheid ziet in dat de huidige wettelijke basis niet deugdelijk is en is bezig de onderliggende wet- en regelgeving aan te passen.

Helaas kunt u ondertussen nog steeds geconfronteerd worden met -dreigende- publicaties. Onze ervaring is dat u met een bestuursrechtelijke spoedprocedure -tijdelijk- kunt voorkomen dat het openbaar wordt gemaakt.

U als ondernemer -of uw personeel- kunt als feitelijk leidinggevende strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor overtredingen gepleegd binnen de onderneming. U kunt hiervoor bestraft worden met een -voorwaardelijke- gevangenisstraf of een boete. Dus of het nu gaat om een afwijking van de CKI, boeteoplegging, het stilleggen van een compleet verwijderingsproject of het verhalen van schade, wij kijken graag naar uw individuele mogelijkheden. Onze vakspecialisten van Jure-As én de juristen kunnen u adviseren over de meest actuele ontwikkelingen op asbestgebied. In het strafrecht kan uw onderneming geconfronteerd worden met een stillegging of met een hoge boete.