Kostencalculatie

Kosten

Om een goede aanbieding te maken hebben we de antwoorden op de onderstaande vragen nodig.

  1. Naam, adres en woonplaats en (mobiele) telefoonnummer van de opdrachtgever
  2. Adres en plaats van de locatie waar inventarisatie plaats zal vinden
  3. Wat moet worden onderzocht? Welke gebouwen, bouwdelen of ruimte(n)?
  4. Wat is de aanleiding of het doel van dit onderzoek? (sloop, dakrenovatie, renovatie, asbestverwijdering)
  5. Heeft u zelf het vermoeden of er asbest aanwezig is? Zo ja, kunt u aangeven waar?
  6. Hebben er eerder al asbestinventarisaties of asbestsaneringen plaatsgevonden ?
  7. Bent u in het bezit van bouwtekeningen, plattegronden, bestekken of dossiers?
  8. Bouwjaar van de te inventarisatie gebouwen.

Bouwtekeningen, bestekken en dossiers kunnen relevante informatie bevatten voor ons onderzoek. Tevens zouden wij, een plattegrond (kopie) ontvangen om in ons rapport te kunnen verwerken. Anders moeten we die tegen meerwerkkosten opvragen aan de gemeente.

Voor eenvoudige bouwwerken zoals schuren, bergingen en stallen is het niet strikt noodzakelijk om bouwtekeningen, plattegronden of bestekken te leveren.

Heeft u vragen over de NEN 2991? Neem gerust contact met ons op.