Onderzoek Asbest

Onderzoeken op het gebied van asbest bij Oosten Project Management

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van Asbest. Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of Asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten Asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal. Aan de hand van risicoklassen wordt bepaald aan welke eisen het bedrijf moet voldoen als het Asbest wordt verwijderd.

NEN 2991 (Risicobeoordeling Asbest)

Een risicobeoordeling is de beoordeling van het blootstellingsrisico aan Asbest voor gebruikers en derden in gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. U kunt hierbij denken aan asbesthoudende wanden waarin geboord moet worden. Degene die de werkzaamheden uitvoert, wordt hierbij blootgesteld aan Asbest en dit dient te worden voorkomen.

Kostencalculaties

Een asbestverwijdering- en milieuproject kost geld. Wij kunnen een compleet pakket verzorgen, inclusief het aanvragen van offertes, offertevergelijkingen en het opzetten van een overzichtelijk opgebouwde calculatie. Ook kunt u ons offertes en calculaties laten beoordelen. Wij geven u graag onze mening, zodat uw vertrouwen bevestigd wordt.