Opleiding

Asbestherkenning en wet- en regelgeving omtrent asbest

De training asbestherkenning is voor bedoeld voor inspecteurs in asbestonderzoek, handhavers, toezichthouders, opzichters, projectleiders en medewerkers met functies die kennis vanuit het certificatieschema vereisen.

Het doel van deze training is om voldoende praktische en theoretische kennis op te doen om op een professionele en veilig manier om te gaan met asbest.

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wat is Asbest?
  • Herkennen van asbesthoudende materialen
  • Zorgvuldige handhaving Wet- en regelgeving
  • Risicoklasse indeling (SMA-rt)
  • Lezen inventarisatierapport
  • De normen NEN 2990 en NEN 2991

 

De training wordt afgesloten met een kennistoets en een certificaat. De tijdsduur van de training bestaat uit 2 werkdagen van ca. 08.30 – 16.30 uur.

De cursus is niet geschikt als vervanging voor de cursussen DTA (deskundig toezichthouder asbestsloop), DAV (deskundig asbestverwijderaar) of ADK (Asbest deskundige). Indien gewenst verzorgen wij uw aanmelding bij een hiervoor ingesteld opleidingsinstituut.

Cursusduur

2 dagen, aansluitend op de trainingsdagen volgt een kennistoets en een certificaat. Cursustijden

Alle cursussen beginnen om ca. 08.30 uur en duren tot 16.30 uur

Cursusprijs
De prijs voor de training bedraagt € 350,00 per persoon exclusief 21% BTW, inclusief lesmateriaal.